Poziom średnio zaawansowany / test poziomujący – B2 / język włoski

Poziom średnio zaawansowany / test poziomujący – B2 / język włoski

Przypominamy 🙂 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Bez większego problemu porozmawiacie z włoskimi tubylcami. Jeżeli zaczniecie już żartować, to znaczy, że dobrze Wam idzie! Jeżeli jednak na czymś Wam bardzo zależy. Chcecie np. nabyć mieszkanie lub dopiąć transakcji biznesowej, albo mieliście jakiś wypadek, skontaktujcie się z nami. Polsko włoski tłumacz wesprze Was w rozwikłaniu nieprzewidzianych niejasności. Także telefonicznie.

Zamierzacie pogłębić Waszą wiedzę, lubicie dobre dziennikarstwo i dobrą literaturę.

Zachęcamy do czytania włoskich gazet, dzienników, magazynów. Jednym z wielu, gdzie znajdziecie różnego rodzaju ciekawostki z dziedziny polityki, historii, gospodarki, socjologii, filozofii, literatury pięknej, nauki, muzyki, tańca i szeroko pojętej sztuki jest Internazionale. Znajdziecie tutaj czasami również pisarzy, dziennikarzy i publicystów z Polski. Oczywiście w wersji włoskiej. Może znajdziecie ich oryginalne teksty w języku polskim i będziecie mogli je skonfrontować z przekładem. Sami ocenicie czy tłumaczenie jest dobre, czy nie.

Poniżej przykładowy tekst poziomu B2.

Przypominamy też, że egzamin nie składa się tylko ze zrozumienia tekstu mówionego i i pisanego. Prócz znajomości pasywnej egzamin wymaga też znajomości aktywnej. Sami zobaczcie z czym to się je. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, zasięgnijcie porady czy przekładu pod naszym numerem telefonu. Polsko włoski tłumacz do usług!

Da “ Panorama”


Ecco perché Internet fa bene alla memoria. Usare la rete ha un effetto di stimolo e riduce il declino cognitivo.


Di Marina Joanna 29-08-2014

Abbiamo sempre pensato che l’utilizzo del web potesse avere effetti negativi sul nostro cervello a partire dal fatto che facilita qualsiasi ricerca. La paura era quindi che potesse indurre a superficialità, pigrizia, disattenzione.
Invece pare di no: Internet fa bene al nostro cervello, ma soprattutto alla nostra memoria „tra le persone di età compresa tra i 50 e gli 89 anni”, come si legge nelle conclusioni dello studio realizzato dall’equipe brasiliana della Universidade do Sul de Santa Caterina che risponde alla domanda  „Può Internet/e-mail ridurre il declino cognitivo?” (pubblicato su The Journal of Gerontology).
Per arrivare a questa conclusione il team di ricercatori ha analizzato per otto anni un campione di 6.442 volontari: per tutto questo tempo i partecipanti hanno compilato dei questionari relativi all’utilizzo di Internet e delle e-mail, eseguendo poi dei test legati alla memoria.
Alla fine dello studio, i ricercatori hanno scoperto che chi utilizzava di più Internet e gli strumenti digitali, migliorava la propria memoria rispetto a chi, invece, non li utilizzava. Non solo: i risultati hanno dimostrato che anche i soggetti che avevano funzioni cognitive abbastanza basse all’inizio della sperimentazione, erano migliorati con l’utilizzo di Internet.
Questa correlzione, analizzata al netto di età o posizione sociale dei soggetti, dimostra una correlazione tra funzioni cognitive e utilizzo del web: in partica Internet apre le menti a nuovi orizzonti e a nuove interazioni, stimolando il cervello e la memoria.
Concludendo anche che i paesi, dove l’alfabetizzazione digitale viene promossa, „potranno aspettarsi tassi di incidenza più bassa rispetto alle demenze senili nel corso dei prossimi decenni”.

Przejdź do poziomu C1 / Livello C1

Podsumowanie – Poziom średnio zaawansowany / test poziomujący – B2 / język włoski

Oto przykładowy tekst języka włoskiego według stopni znajomości języka określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR. Jeżeli ten tekst poziomu B2 nie sprawia Wam trudności, idźcie o krok dalej. Małymi i dużymi kroczkami do celu. Jeżeli jednak wstępuje w Was chwila zwątpienia. Niczym się nie przejmujcie. zapraszamy do kontaktu: polsko włoski tłumacz pomoże Wam rozwiać wszelkie wątpliwości językowe, służymy radą.


Opublikowano

w

przez